Privacy policy

CD Constructs, gevestigd te Ovenstraat 6, 8800 Roeselare is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

CD Constructs 
Ovenstraat 6
8800 Roeselare


Tel: 051/22 31 31 
Mail: me@handwerkdesign.be
Ondernemingsnummer: BE 0456.171.697

Persoonsgegevens die wij verwerken

Handwerk verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Håndwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
  • Telefonisch of e-mail contact
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 


Håndwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar me@handwerkdesign.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Rijksregisternummer (INSZ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Markers architecten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Håndwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via me@handwerkdesign.be